Phan Huy Đường giới thiệu

Phan Huy Đường giới thiệu

 

Xưa và nay

Triết trong đời sống thường ngày

Nguồn : SàiG̣n Tiếp Thị

Nxb Tri thức tập hợp và xuất bản dưới tựa Tṛ chuyện triết học, 06/2012

 

Bùi Vân Nam Sơn

 

◄◄ về trang chính

 

PHĐ

Một lớp triết quái đản

Phong cách của một triết gia chân chính

Khi Đảng và Nhà nước thắt họng triết gia

 

 

 

06/2012

 

 

Cần biết và cần nghĩ

 

 

02 - Chỉ bán phở mới là quán phở?

03 - Socrates và nghệ thuật đối thoại

04 - Gai nhọn hay hoa hồng?

05 - Platon và việc thực hiện ư tưởng

06 - Khung cửa hẹp hay con đường vương giả?

07 - Protagoras và khai minh Hy Lạp

08 - Hăy dám biết! (hay tư duy nguyên tắc)

09 - Aristoteles và sự quản trị tri thức

10 - Kẻ đại náo cũng cần một trật tự

11 - Cổ thụ ngàn năm hay chậu kiểng một mùa?

12 - Tư duy và tự do: quả trứng và con gà?

13 - Sáng như tơ mà chiều đă như sương

14 - Đâu nhất thiết… có ghế mới ngồi được!

15 - Hệ thống: coi chừng đứt tay!

16 - Sáng mai xoă tóc thả thuyền ta chơi!

17 - Bất hoại như những v́ sao…

18 - Thước đo của tự do

19 - Cần có anh hùng?

20 - “Xă hội nguy cơ”: sống trong sợ hăi

21 - Chỉ có thể hy vọng khi biết sợ!

22 - Người phụ nữ thách thức bạo quyền

23 - Đừng tin vào ngẫu tượng!

24 - Con cóc trong hang…

25 - Lưỡi không xương…

26 - Bịt mắt bắt dê

27 - “Trọng lực của tinh thần”

28 - Từ tiếng hát nhân ngư

29 - Chiếc kính vạn hoa

30 - Cái thuở ban đầu…

31 - Chân tướng của… chị Hằng

32 - Trước ngă ba đường

33 - Như ong ăn mật

34  - Thiên nga đen

35  -  Khoa học phát triển như thế nào

36  -  Cách mạng trong khoa học

37  -  Đội bóng Anh và... tôi

38  -  Khoa học : chân lư hay công cụ

39  -  Lư tưởng khoa học

40  -  Khoa học có khách quan không ?

41  -  "Hiểu" và "giải thích": hai phương trời cách biệt ?

42  -  2 + 2 = ?

43  -  Sự nghiêm chỉnh của lư tưởng

44  -  "Dao sắc mới cắt được mọi thứ"

45  -  Chung quanh di sản của Humbolt

46  -  Bóng mát của một vĩ nhân

47  -  Con người tự nhiêm văn hoá

48  -  Con người : quen mà lạ

49  -  Luận về biếu tặng: luận ngữ của những món quà

50  -  Con người: sinh vật biết hành động

51  -  Con người giữa hai thế giới

52  -  Phục Hưng: trỗi dạy như phượnh hoàng

53  -  Florencia; chiếc nôi của Phục hưng

54  -  Các danh tác thời Phụng hưng

55  -  Deus in terra: ông trời con trên mặt đất!

56  -  Khai minh và trưởng thành

57  -  Bước vào thời cận đại

58  -  Bức tranh văn hoá thời cận đại

59  -  Con người và chính trị tiền – hiện đại

60  -  “Giao lưu trực tuyến” với Hobbes, Locke và Rousseau

61  -  “Giao lưu trực tuyến” với Hobbes, Locke và Rousseau - 2

62  -  “Giao lưu trực tuyến” với Hobbes, Locke và Rousseau -- 3

63  -  “Gặp Phật giết Phật” hay về một cách đọc Kẻ phản Kitô của Nietzsche

64  -  Thân xác và... tự do

65 - Một nền nhân học dấn thân

66 - Giữ tự nhiên và văn hoá

67 - Văn hoá như là... tha hoá

68 - Khai minh về... khai minh

69 - Tha hoá như là... văn hoá

70 - Văn hoá và văn minh

71 - Các thước đo của văn hoá

72 - Có hai văn hoá?

73 - Văn hoá và đời sống?  

74 - Nghịch lư của văn hoá

75 - Văn hoá hiện đại

76 - Văn hoá phản tỉnh

77 - Triết học và hiện đại hoá

78 - Kant và văn hoá hiện đại

79 - Kant và Hegel: hai mô h́nh tư duy

80 - Chữ trinh c̣n một chút này...

81 - Tiến bộ kỹ thuật: phúc hay hoạ?

82 - Từ kỹ thuật đến công nghệ

83 - Những chặng đường công nghệ

84 - Kỹ thuật hiện đại: kỳ diệu và đáng sợ

85 - Kỹ thuật và nghệ thuật, phương tiện và mục đích

86 - Kỹ thuật chỉ là khoa học ứng dụng?

 

87 - “Tài t́nh chi lắm cho trời đất ghen”

88 - “Tri thức là sức mạnh”

89 – Quà tặng của Thần Thánh

 

Tới đây, mục này trong SàiGon Tiếp Thị bị cấm