Phan Huy Đường giới thiệu

 

Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

 

Địch

Higashi Naoko

Bạch Đn

Nhật k

Tam gic long

*

Morishita Noriko : Bố v mn bn xo

*

Hoshi Shinichi

Mai quốc

Xin cho biết số

Tnh yu cổ điển

Cơn nng nực

Hoa thịnh vượng

Chiếc cha kho

Chiếc hộp

Ngn hng ảo tưởng

Rất người

*

Haiku - Năm Mới

Haiku ma đng (1)

Haiku ma đng (2)

Dazai Osamu : Chuyện đm tuyết rơi

Kajii Motojiro : Quả chanh

Higuchi Ichiyo : Cnh hoa trong đm tối

Ibuse Masuji : Tiếng nhạn đm trăng

Miura Tetsuo : Mn tonkatsu

Mukoda Kuniko : Tn hoa

Người yu của kẻ ngho

Quả qut

Hn thi Triều Tin

Thơ xun, nhiều tc giả

Dậy trưa, Bạch Cư Dị

Ngẫu hứng đề thơ trn vch đng nơi nh mới lm xong

dưới chn ni Hương L, Bạch Cư Dị

Từ Nhật, Cung chc tn xun 2008

Thơ Vi Trang

Thơ xun của Yosa Buson

Hoa anh đo ngy 16, Juu Roku Zakura

Cy anh đo của Nhữ mẫu, Koizumi Yakumo

Thơ xun của Yosa Buson (tiếp)

Uống tr, thơ Bạch Cư Dị, Đo Uyn Minh

Tiếng so ma anh đo trổ l, Dazai Osamu

Đường thi ma hạ, nhiều tc giả

Vũ trụ, nhiều tc giả

Đảo khỉ, Dazai Osamu

Đợi, Dazai Osamu

Vị thần của thằng nhỏ gip việc, Shiga Naoya

Dấu tr, Koizumi Yakumo

 

 

 

 

 

 

 

Thơ

Ma hoa anh đo

Hoa nở v ai

 

Truyện ngắn, k, tuỳ bt

Yu hoa ngy mưa

thức tập đon

Hoa đo năm trước

C gi trn đường tu Izu

Thu thảo

 

Truyện cực ngắn

Sinh sản v tnh